Category: Hotarari consiliul local 2018
Pagina 2 din 15
Order Files by:
Default | Name | Date
Files:
zip.pngHCL 61- 2018

- privind implementarea proiectului Achizitie echipament pentru dotare serviciu situatii urgenta” prin  masura M4/M7/Subm.7.2.1/6B - Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Transcarpatica

Date 2018-11-20
File Size 888.37 KB
Download 42
zip.pngHCL 58 - 2018

-         privind privind instituirea conventionala a unui drept de superficie cu titlu gratuit  asupra Parcului Regina Maria Bran  pentru o perioada de 20 de ani in favoarea UAT  Comuna Bran

Date 2018-10-31
File Size 450.71 KB
Download 57
zip.pngHCL 54 - 2018

Privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL 1 pentru obiectivul de investiții „ Canalizarea și Epurarea Apelor Uzate Menajere în Stațiunea Turistică Bran  – Tronson Bran Centru - Predelut”

Date 2018-10-11
File Size 700.98 KB
Download 53
zip.pngHCL 53 - 2018

Privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bran

Date 2018-10-11
File Size 1.49 MB
Download 52
zip.pngHCL 52 - 2018

Privind  aprobarea  tarifelor la alimentarea cu apă şi canalizare pe anul 2018

Date 2018-10-11
File Size 3.63 MB
Download 63
zip.pngHCL 51 - 2018

Privind  aprobarea contorizării consumurilor la apă potabilă pe raza comunei Bran          

Date 2018-10-11
File Size 546.35 KB
Download 49
zip.pngHCL 50 - 2018

Privind încheierea unui contract de prestări servicii salubrizare

Date 2018-10-11
File Size 405.76 KB
Download 50
zip.pngHCL 49- 2018

Privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apă nr.8145 din 16.09.2011

Date 2018-10-11
File Size 822.83 KB
Download 39
zip.pngHCL 48 - 2018

Privind modificarea  indicatorilor tehnico financiari ai investiei „CONSTRUIRE PARCARE COMUNA BRAN” aprobati prin HCL 8/15.03.2018

Date 2018-10-11
File Size 3.63 MB
Download 45
zip.pngHCL 47 - 2018

Privind modificarea bugetului SC UPB SRL pe anul 2018

Date 2018-10-11
File Size 7.75 MB
Download 35

Login Form

Sondaj

Considerati util site-ul primariei?