Category: hotarari_consiliul_local_2019
Pagina 1 din 4
Order Files by:
Default | Name | Date
Files:
zip.pngHCL 41 - 2019 NEW

privind aprobarea  aprobarea  necesității și oportunității întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal pe teritoriul UAT Bran – zonă centrală

Date 2019-08-08
File Size 299.56 KB
Download 8
zip.pngHCL 40 - 2019 NEW

privind demararea procedurilor pentru achizitionarea de catre Comuna Bran de la SU COOPERATIVA DE CONSUM BRAN a retelei de alimentare cu apa “BOBOCEL” din satul Predelut

Date 2019-08-08
File Size 336.41 KB
Download 3
zip.pngHCL 39 - 2019 NEW

privind  aprobarea rezilierii pe cale judiciara a contractului de asociere in participatiune incheiat cu SC PRONOVA SRL

Date 2019-08-08
File Size 282.49 KB
Download 4
zip.pngHCL 38 - 2019 NEW

privind aprobarea  incheierii unui contract de prestări servicii în domeniul asistenței sociale

Date 2019-08-08
File Size 346.95 KB
Download 2
zip.pngHCL 34 - 2019

privind aprobarea  decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente lunilor februarie, martie și aprilie 2019

Date 2019-07-01
File Size 306.73 KB
Download 8
zip.pngHCL 33 - 2019

privind emiterea AVIZULUI CONSILIULUI LOCAL BRAN  la documentatia  PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul „Construire Hotel cu regim de inaltime S+Ds+P+4E+5Er, la adresa din Comuna Bran sat Sohodol, str. Cavaler Ioan de Puscariu nr. 12”

Date 2019-07-01
File Size 572.07 KB
Download 23
zip.pngHCL 32 - 2019

Pentru revocarea HCL nr. 22 / 18.04.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal din aparatul de specialitate al Primarului

Date 2019-07-01
File Size 281.38 KB
Download 19
zip.pngHCL 31 - 2019

privind incheierea de catre Comuna Bran a unui parteneriat pentru refacerea infrastructurii pe traseele turistice Bran –Vf. Omu

Date 2019-07-01
File Size 492.72 KB
Download 8
zip.pngHCL 30 - 2019

privind radierea din evidenta ITL a 9 contribuabili persoane juridice si a obligatiilor datorate de acestia catre bugetul local al Comunei Bran

Date 2019-07-01
File Size 1.68 MB
Download 16
zip.pngHCL 29 - 2019

privind  aprobarea bilanţului contabil, situaţiilor financiare şi contului de profit şi pierdere al SC Utilităţi Publice Bran SRL pe anul 2018

Date 2019-07-01
File Size 7.92 MB
Download 10

Login Form

Sondaj

Considerati util site-ul primariei?