Category: hotarari_consiliul_local_2019
Pagina 1 din 2
Order Files by:
Default | Name | Date
Files:
zip.pngHCL 19 - 2019 NEW

privind acordarea spre folosinta gratuita AGENTIEI NATIONALA A ZONEI MONTANE a unor spatii situate in cladirea  Centrului de Sanatate Publica Bran pentru functionarea Centrului Regional de Dezvoltare Montana nr. 6"

Date 2019-04-10
File Size 266.83 KB
Download 2
zip.pngHCL 18 - 2019 NEW

privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli in contractul nr. C0720AM00011670800323/02.10.2017 incheiat cu AFIR  avand ca obiect finantarea investitiei „extindere retea canalizare si inlocuire conducta cu apa pe str. Valea Portii, Comuna Bran, Judetul Brasov”

Date 2019-04-10
File Size 298.6 KB
Download 4
zip.pngHCL 17 - 2019 NEW

Privind conferirea titlului de cetățean de onoare dlui Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Chifăr

Date 2019-04-10
File Size 256.77 KB
Download 2
zip.pngHCL 16 - 2019 NEW

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Date 2019-04-10
File Size 3.43 MB
Download 2
zip.pngHCL 15 - 2019 NEW

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2019 al RPL OS Bucegi Piatra Craiului

Date 2019-04-10
File Size 1.48 MB
Download 2
zip.pngHCL 14 - 2019 NEW

privind aprobarea indicatorilor tehnico financiari ai investiei „Construire pod pe strada Liviu Popovici din Comuna Bran, judetul Brasov

Date 2019-04-10
File Size 322.38 KB
Download 2
zip.pngHCL 13 - 2019 NEW

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar la 31.12.2018 in suma de 8.714.480,68 lei pentru cheltuieli la sectiunea dezvoltare

Date 2019-04-10
File Size 242.64 KB
Download 2
zip.pngHCL 12 - 2019 NEW

privind aprobarea alocării fără plată a unei cantităţi de 25 m.c. lemn de construcţie domnului POPESCU STEFAN necesara pentru refacerea cladirii aflate in proprietatea sa afectata de incendiul din  data de 12.01.2019

Date 2019-04-10
File Size 269.18 KB
Download 2
zip.pngHCL 11 - 2019 NEW

privind organizarea, functionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare

Date 2019-04-10
File Size 2.26 MB
Download 2
zip.pngHCL 10 - 2019 NEW

privind incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare pe durata determinata cu SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Date 2019-04-10
File Size 2.16 MB
Download 3

Login Form

Sondaj

Considerati util site-ul primariei?