Category: hotarari_consiliul_local_2019
Pagina 2 din 4
Order Files by:
Default | Name | Date
Files:
zip.pngHCL 28 - 2019

Privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC Utilităţi Publice Bran SRL pe anul 2019

Date 2019-07-01
File Size 3.95 MB
Download 11
zip.pngHCL 27 - 2019

privind completarea anexei la HCL 52/2016 continand lista obiectivelor de interes local care urmeaza sa fie finantate din imprumutul contractat de la CEC BANK SA

Date 2019-06-24
File Size 333.84 KB
Download 17
zip.pngHCL 26 - 2019

Privind desfasurarea procedurii de selectie/evaluare a membrilor consiliului de administratie al SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL, societate aflata sub autoritatea tutelara a Consiliului Local al Comunei Bran

Date 2019-06-24
File Size 322.37 KB
Download 24
zip.pngHCL 25 - 2019

Privind  atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in Comuna Bran catre SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Date 2019-06-24
File Size 702.04 KB
Download 16
zip.pngHCL 24 - 2019

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Date 2019-06-24
File Size 515.97 KB
Download 10
zip.pngHCL 22 - 2019

Privind aprobarea organigramei , a statului de functii si a numarului de personal  din aparatul de specialitate al Primarului

Date 2019-05-09
File Size 1.26 MB
Download 22
zip.pngHCL 21 - 2019

Privind aprobarea semnării procesului verbal de vecinătate între imobilul înscris in CF 102196 Bran și domeniul public al UAT Bran

Date 2019-05-09
File Size 283.63 KB
Download 13
zip.pngHCL 20 - 2019

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Date 2019-05-09
File Size 1.89 MB
Download 16
zip.pngHCL 19 - 2019

privind acordarea spre folosinta gratuita AGENTIEI NATIONALA A ZONEI MONTANE a unor spatii situate in cladirea  Centrului de Sanatate Publica Bran pentru functionarea Centrului Regional de Dezvoltare Montana nr. 6"

Date 2019-04-10
File Size 266.83 KB
Download 24
zip.pngHCL 18 - 2019

privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli in contractul nr. C0720AM00011670800323/02.10.2017 incheiat cu AFIR  avand ca obiect finantarea investitiei „extindere retea canalizare si inlocuire conducta cu apa pe str. Valea Portii, Comuna Bran, Judetul Brasov”

Date 2019-04-10
File Size 298.6 KB
Download 16

Login Form

Sondaj

Considerati util site-ul primariei?