Hotarari consiliul local 2018

HCL 40 – 2018

Privind modificarea si completarea HCL nr. 20 / 26.04.2018 privind implementarea proiectului „Reabilitare Parc Regina Maria – Comuna Bran”

HCL 41 – 2018

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat

HCL 44 – 2018

Privind aprobarea executie bugetare pe trimestrul II – 2018

HCL 45 – 2018

Privind implementarea proiectului „Achizitie Scena Mobila Si Echipamente Video Si Audio Pentru Organizare Evenimente”

HCL 48 – 2018

Privind modificarea indicatorilor tehnico financiari ai investiei „CONSTRUIRE PARCARE COMUNA BRAN” aprobati prin HCL 8/15.03.2018

HCL 49- 2018

Privind incheierea unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apa nr.8145 din 16.09.2011

HCL 50 – 2018

Privind incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare

HCL 51 – 2018

Privind aprobarea contorizarii consumurilor la apa potabila pe raza comunei Bran