Hotarari consiliul local 2018

HCL 10 – 2019

privind incheierea unui contract de prestari servicii salubrizare pe durata determinata cu SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

HCL 62-2018

Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Sextil Puscariu aferente lunilor septembrie si octombrie 2018

HCL 68-2018

Privind contractarea unui credit de catre SC UPB SRL pentru achizitionarea unei autogunoiere

HCL 61- 2018

privind implementarea proiectului „Achizitie echipament pentru dotare serviciu situatii urgenta” prin masura M4/M7/Subm.7.2.1/6B – Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Transcarpatica

HCL 60 – 2018

privind completarea HCL 52/24.11.2016 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de pana la 9.000.000 lei in vederea finantarii unor obiective de investitii de interes local

HCL 58 – 2018

privind implementarea proiectului „Achizitie echipament pentru dotare serviciu situatii urgenta” prin masura M4/M7/Subm.7.2.1/6B – Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Transcarpatica

HCL 52 – 2018

Privind aprobarea tarifelor la alimentarea cu apa si canalizare pe anul 2018

HCL 53 – 2018

Privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bran

HCL 54 – 2018

Privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL 1 pentru obiectivul de investitieii ” Canalizarea si Epurarea Apelor Uzate Menajere in Statiunea Turistica Bran – Tronson Bran Centru – Predelut”